DSCF00461. Ingen alkoholförtäring.
2. Alla gösar över 5 kg returneras alltid.
3.
4. Alla öringar returneras alltid oavsett storlek.
5. Alla gäddor över 6 kg returneras alltid.
6. Sjövett och sunt förnuft.
7. Vi tar aldrig upp mer fisk än vad vi kan förbruka.
8. För 2013 är det max 4 spön som gäller i båten.

Catch & release är mycket viktigt för oss, det är en förutsättning för ett bra bestånd av fisk och ett krav från våran sida vid fångst av riktigt stora gäddor och gösar. (gäller vid hyra av instruktör)

Bild: Toni Priore med en 13 kg tung gädda tagen från båten och återutsläppt efter vägning.